POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

1.Introducere

Această POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE te informează despre datele pe care le procesăm în legătura cu tine în
timp ce candidezi pentru unul sau mai multe posturi disponibile în cadrul companiei noastre și, în unele cazuri,
după ce nu ai terminat procesul de recrutare și selecție cu succes.

2.Informațiile tale

2.1.Ce fel de date colectăm despre tine?

In scopul acțiunii de recrutare și selecție, este posibil să ne dai sau să primim din alte surse informații, fără să se limiteze la acestea, precum: nume și prenume, CNP, data nașterii, adresa domiciliu/reședință, e-mail, număr de telefon, studii/diplome/certificări, ocupația/profesia, competențe, experiență, imagine sau alte informatii incluse in CV/alte documente pe care le putem solicita sau pe care ni le transmiti din proprie initiativa.

2.2.De ce colectăm aceste date?

Colectăm datele tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • Recrutarea și selecția candidaților;
 • Identificarea candidaților eligibili pentru ocuparea pozițiilor vacante;
 • Evaluarea competențelor profesionale și luarea deciziei potrivite în vederea angajării;
 • Comunicarea pe parcursul procesului de recrutare și selecție;
 • Verificarea îndeplinirii condițiilor legale, în cazul ocupării anumitor poziții si exercitării unei profesii reglementate, pentru care legislația impune cerințe specifice;

2.3.Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Colectăm si prelucrăm datele tale personale:

 • Pentru efectuarea demersurilor în vederea încheierii contractului individual de muncă, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR;
 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin în calitate de angajator sau în legatură cu desfășurarea activității potrivit Legii nr. 53/2003 - Codului Muncii sau altor legi aplicabile, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR;
 • Pentru realizarea unui interes legitim în vederea gestionării activității în condiții de eficiență sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR.

2.4. De unde obținem datele tale cu caracter personal?

Colectăm datele personale direct de la tine sau din alte surse/de la terți, precum: transmiterea CV-ului online prin accesarea site-ului companiei sau pe e-mail, prin persoane autorizate de tine să comunice în numele tău, CV făcut public de tine pe diverse rețele de socializare profesionale sau aplicarea pe platforme electronice de specialitate, scrisori de recomandare, referințe de la foști angajatori sau colegi.

2.5. Cine are acces la datele tale cu caracter personal?

Putem dezvălui datele tale către alte companii, precum furnizori/parteneri contractuali care ne asigură dezvoltare și suport: servicii juridice, servicii de audit, servicii de consultanță, servicii IT, servicii de curierat/poștă. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele tale să fie prelucrate doar în scopurile compatibile cu cele menționate anterior.

În cazul în care ai primit și ai acceptat în prealabil o ofertă formală de angajare, în vederea încheierii contractului individual de muncă sau pentru îndeplinirea unor obligatii legale, putem transfera acele date personale care te vizează și către furnizori si/sau parteneri contractuali care asigură servicii medicale și servicii SSM si ISU, servicii de instruire, servicii juridice.

Putem transmite datele și altor părți având consimțământul tău sau alt temei legal.

2.6. Cât timp stocăm datele?

Stocăm datele cu caracter personal pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor mentionate anterior.

În situația în care nu te angajăm, păstrăm datele tale, având consimțământul tău, pentru eventuale colaborări ulterioare, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima interacțiune cu tine.

După această perioada, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele noastre informatice.

3.Care sunt drepturile tale?

Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

 • Dreptul de retragere a consimțământului
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
 • Dreptul de acces asupra datelor
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
 • Dreptul de stergere („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii
 • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a te adresa justiției
 • Dreptul la o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

4.Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

Dacă ai întrebari sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să iți exerciți drepturile
legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidenâialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail:
dpo@borgdesign.ro.